Gorzow Wiielkopolski

Urban Design Competition
Gorzow, Poland
Honorable Mention Award
Client: Miasto Grozow
Site area: 184 ha
Competition: 2009